PACT RCP strujni transformator

PACT RCP strujni transformatori mogu se jednostavno montirati u prostorima gdje nema dovoljno mjesta za dijeljenje jezgre strujnih transformatora.

pic_stage_sub_a_0056041_int

više >