FAME utično mjerni sistem

FAME utično mjerni sistem kombinira funkcije strujnog transformatora, pretvornika napona i signalni kontakt u samo jednom bloku.

pic_gall_a_0056920_int

više>